Copyright

Ophavsret på www.interlingua.dk

Alt materiale på www.interlingua.dk – tekster, illustrationer (tegninger eller fotografier), kort o.s.v. – er beskyttet af de internationale ophavsrettigheder. Dette betyder, at det er forbudt at kopiere, udtrække, reproducere og/eller opbevare det eller dele af det i et dokumentationssystem eller at overføre det i nogen form eller på nogen måde – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller andet – uden forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. I tilfælde, hvor nogen ønsker at bruge materialer fra dette netsted, er skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten således nødvendig.

Spørgsmål til ovennævnte ophavsret bedes adresseret til redaktionen: info@interlingua.dk.

Derectos de autor a www.interlingua.dk

Tote le materiales de www.interlingua.dk – textos, illustrationes (designos o photos), mappas, etc. – es protegite per le international derectos de autores. Isto significa que il es prohibite copiar lo(s), extraher lo(s), reproducer lo(s), conservar lo(s) in un systema de recerca documentari o transmitter lo(s) in ulle forma o per ulle modo – electronic, mechanic, per photocopiator, registration o alteremente – sin le permission prior del proprietario del derecto de autor. In caso que alcuno desira utilisar materiales ab iste sito, le permission in scripto del possessores del derecto de autor assi es necessari.

Questiones al derectos supra-mentionate debe esser adressate al redaction: info@interlingua.dk.


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. |