Danese   Svedese   Interlingua

Om de nordiske interlingua-organisationer

De nordiske interlingua-organisationer har et tæt samarbejde om blandt andet interlingua-træffene.

Danese Dansk Interlingua Union er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og er Danmarks repræsentant i Union Mundial pro Interlingua (Verdens Interlingua-Unionen, UMI). DIU arbejder i Danmark for at udbrede kendskabet til og brugen af interlingua.

DIU arbejder tæt sammen med de øvrige, nordiske interlingua-organisationer - Svenska Sällskapet för Interlingua, Norsk Interlingua Union og Suomen Interlinguayhdistys - og udgiver sammen med dem bladet "Actualitates - Interlingua i Norden" med artikler på dansk, svensk, norsk og interlingua.

Svenska Sällskapet för Interlingua er stiftet i 1964 og er Sveriges repræsentant i UMI.

Norsk Interlingua Union er stiftet i 1992 og er Norges repræsentant i UMI.

Suomen Interlinguayhdistys er stiftet i 1998 og er Finlands repræsentant i UMI.


Smukkere kan det næsten ikke blive, men sådan kan udsigten se ud på en sommeraften til nordisk interlingua-træf i Åsa. | Det blir inte mycket vackrare än så här, men så kan faktiskt utsikten se ut en sommarkväll på det nordiska interlinguamötet i Åsa. | Plus belle illo quasi non pote devenir, ma assi pote le panorama spectar in un vespere estive durante un incontro nordic de interlingua in Åsa. Photo: Thomas Breinstrup

Om de nordiska interlinguaorganisationerna

De nordiska organisationerna för interlingua har ett nära samarbete om bl a interlingua-möten.

Svedese Dansk Interlingua Union är Nordens äldsta interlingua-organisation, grundad 1960, och är Danmarks representant i Union Mundial pro Interlingua (UMI). DIU arbetar i Danmark för att sprida kunskap om och användning av interlingua.

DIU har ett nära samarbete med de andra nordiska interlinguaorganisationerna - Svenska Sällskapet för Interlingua, Norsk Interlingua Union och Suomen Interlinguayhdistys - och ger tillsammans med dem ut tidskriften "Actualitates - Interlingua i Norden" med artiklar på danska, svenska, norska och interlingua.

Svenska Sällskapet för Interlingua grundades 1964 och är Sveriges representant i UMI.

Norsk Interlingua Union grundades 1992 och är Norges representant i UMI.

Suomen Interlinguayhdistys grundades 1998 och är Finlands representant i UMI.

Super le organisationes nordic de interlingua

Le organisationes nordic de interlingua collabora intensivemente super i.a. le incontros de interlingua.

Interlingua Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation le plus ancian de interlingua in le paises nordic, fundate in 1960, e es le representante de Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI). Le DIU labora in Danmark pro augmentar le cognoscentia a e uso de interlingua.

Le DIU collabora proximemente con le altere organisationes nordic de interlingua - le Societate Svedese pro Interlingua, le Union Norvegian pro Interlingua e le Association Finlandese pro Interlingua - e publica con illos le magazin "Actualitates - Interlingua i Norden" con articulos in danese, svedese, norvegiano e interlingua.

Le Societate Svedese pro Interlingua, fundate 1964, es le representante de Svedia in le UMI.

Le Union Norvegian pro Interlingua, fundate 1992, es le representante de Norvegia in le UMI.

Le Association Finlandese pro Interlingua, fundate 1998, es le representante de Finlandia in le UMI.

Interlingua - communication sin frontieras

 

VELKOMMEN | VÄLKOMMEN | BENVENITE

Mappa de SvediaDATOER: Det 17. nordiske interlingua-træf holdes fra onsdag den 3. august (kl. 12) til søndag den 7. august 2022 (kl. 13 efter frokost/lunch). | DATUM: Det 17:e nordiska Interlingua-mötet hålls från onsdagen den 3:e augusti (kl. 12:00) till söndagen den 7:e augusti 2022 (kl. 13:00 efter lunch). | DATAS: Le 17e incontro nordic de interlingua habera loco mercuridi le 3 de augusto (a 12 horas) usque dominica le 7 de augusto 2022 (a 13 horas, post le lunch).

STED: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, lige syd for Göteborg på den svenske vestkyst. Højskolen ligger lige ud til vandet med en smuk udsigt og i et dejligt naturområde. | PLATS: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, strax söder om Göteborg. Skolan ligger precis vid vattnet med en vacker utsikt och i ett vackert naturområde. | LOCATION: Löftadalens Folkhögskola in Åsa, directemente sud de Göteborg al costa west de Svedia. Illo es situate justo vicin al mar con un belle panorama e in un belle area de natura.

ARRANGØRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ARRANGÖRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ORGANISATORES: Le Union Danese pro Interlingua, le Societate Svedese pro Inter lingua, le Union Norvegian pro Interlingua, le Association Finlandese pro Interlingua.


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Svenska Sällskapet för Interlingua er stiftet i 1964.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. Le Societate Svedese pro Interlingua es fundate in 1964.