Danese   Svedese   Interlingua

Åsa og højskolen

Mini-præsentation af Åsa og centrum for det nordiske interlingua-træf 2022.

Danese Åsa er en populær badeby og har omkring 3.400 indbyggere. Löftadalens Folkhögskola er velkendt af mange deltagere. Det var her, at de nordiske interlingua-træf i 2000, 2002, 2004 og 2014 og den 17. internationale interlingua-konference i juli 2005 blev holdt. Folkehøjskolen ligger på en klippe med et smukt syn ud over Kattegat mellem byerne Kungsbacka i nord og Varberg i syd. Afstanden til Göteborg - Sveriges næststørste by - i nord er 45 km.


Velkommen til Åsa og fem sommerdage i godt interlingua-selskab. | Välkommen till Åsa och fem sommardagar i gott interlingua-sällskap. | Benvenite a Åsa e cinque dies estive in bon compania con interlingua. Photo: Thomas Breinstrup

Åsa och högskolan

Liten presentation av Åsa och platsen för det nordiska interlinguamötet 2022.

Svedese Åsa är en populär badort och har cirka 3 400 invånare. Löftadalens Folkhögskola är välkänd av många deltagare. Det var här som de nordiska interlingua-mötena 2000, 2002, 2004 och 2014 och den 17:e internationella Interlingua-konferensen i juli 2005 hölls. Folkhögskolan ligger på en klippa med vacker utsikt över Kattegatt mellan Kungsbacka i norr och Varberg i söder. Avståndet till Göteborg i norr är 45 km.

Åsa e le centro conferential

Mini-presentation de Åsa e le centro del incontro nordic de interlingua 2022.

Interlingua Åsa es un popular citate balneari e ha circa 3.400 habitantes. Le centro, Löftadalens Folkhögskola, es ben cognoscite per plure participantes. Illo esseva le centro del incontros nordic de interlingua in 2000, 2002, 2004 e 2014 e del 17me conferentia international de interlingua in julio 2005. Le schola internato es situate sur un rocca con un vista belle supra le mar Kattegat inter le urbes Kungsbacka in nord e Varberg in sud. Le distantia a Göteborg - le urbe le secunde plus grande de Svedia - in nord es 45 km.

Interlingua - communication sin frontieras

 

VELKOMMEN | VÄLKOMMEN | BENVENITE

Mappa de SvediaDATOER: Det 17. nordiske interlingua-træf holdes fra onsdag den 3. august (kl. 12) til søndag den 7. august 2022 (kl. 13 efter frokost/lunch). | DATUM: Det 17:e nordiska Interlingua-mötet hålls från onsdagen den 3:e augusti (kl. 12:00) till söndagen den 7:e augusti 2022 (kl. 13:00 efter lunch). | DATAS: Le 17e incontro nordic de interlingua habera loco mercuridi le 3 de augusto (a 12 horas) usque dominica le 7 de augusto 2022 (a 13 horas, post le lunch).

STED: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, lige syd for Göteborg på den svenske vestkyst. Højskolen ligger lige ud til vandet med en smuk udsigt og i et dejligt naturområde. | PLATS: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, strax söder om Göteborg. Skolan ligger precis vid vattnet med en vacker utsikt och i ett vackert naturområde. | LOCATION: Löftadalens Folkhögskola in Åsa, directemente sud de Göteborg al costa west de Svedia. Illo es situate justo vicin al mar con un belle panorama e in un belle area de natura.

ARRANGØRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ARRANGÖRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ORGANISATORES: Le Union Danese pro Interlingua, le Societate Svedese pro Inter lingua, le Union Norvegian pro Interlingua, le Association Finlandese pro Interlingua.


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Svenska Sällskapet för Interlingua er stiftet i 1964.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. Le Societate Svedese pro Interlingua es fundate in 1964.