Om Dansk Interlingua Union

Nordens ældste interlingua-organisation har et tæt samarbejde med søsterorganisationerne.

Danese Dansk Interlingua Union er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og er Danmarks repræsentant i Union Mundial pro Interlingua (Verdens Interlingua-Unionen). DIU arbejder i Danmark for at udbrede kendskabet til og brugen af interlingua.

DIU arbejder tæt sammen med de øvrige, nordiske interlingua-organisationer - Svenska Sällskapet för Interlingua, Norsk Interlingua Union og Suomen Interlinguayhdistys - og udgiver sammen med dem bladet "Actualitates - Interlingua i Norden" med artikler på dansk, svensk, norsk og interlingua.


Et af de mange røgerier på Bornholm. | Un del multe casas pro fumar in Bornholm. Photo: Thomas Breinstrup

Super le Union Danese pro Interlingua

Le organisation le plus vetere de interlingua in le paises nordic collabora intensivemente con le organisationes sororal.

Interlingua Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation le plus ancian de interlingua in le paises nordic, fundate in 1960, e es le representante de Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI). Le DIU labora in Danmark pro augmentar le cognoscentia a e uso de interlingua.

Le DIU collabora proximemente con le altere organisationes nordic de interlingua - le Societate Svedese pro Interlingua, le Union Norvegian pro Interlingua e le Association Finlandese pro Interlingua - e publica con illos le magazin "Actualitates - Interlingua i Norden" con articulos in danese, svedese, norvegiano e interlingua.

Interlingua - communication sin frontieras

 

VELKOMMEN | BENVENITE

Mappa de BornholmDATOER: Det 16. nordiske interlingua-træf holdes fra onsdag den 25. juli (kl. 12) til søndag den 29. juli 2018 (kl. 13 efter frokost/lunch). | DATAS: Le 16te incontro nordic de interlingua habera loco mercuridi le 25 de julio (a 12 horas) usque dominica le 29 de julio 2018 (a 13 horas, post le lunch).

STED: Bornholms Højskole på solskinsøen Bornholm, let tilgængelig med fly eller færge. Højskolen ligger 10 minutters gang fra Ekkodalen og den femtestørste, danske skov, Almindingen, men altid tæt på marker og ikke langt fra havet. | LOCATION: Bornholms Højskole sur le insula danese Bornholm, sud de Svedia, attingibile per avion o ferry-boat. Illo es situate 10 minutas de ambular ab Le Valle del Echo (le sol in Danmark) e le quinte plus grande foreste danese, Almindingen, ma sempre proxime a agros e non distante al mar.

ARRANGØRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ORGANISATORES: Le Union Danese pro Interlingua, le Societate Svedese pro Inter lingua, le Union Norvegian pro Interlingua, le Association Finlandese pro Interlingua.


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960.