Bornholm og højskolen

Mini-præsentation af Solskinsøen og centrum for det nordiske interlingua-træf 2018.

Danese Bornholm er Danmarks femtestørste ø, beliggende syd for Sverige i Østersøen. Den måler 40 x 30 kilometer og havde i 2017 næsten 40.000 indbyggere. Bornholm er kendt som "Solskinsøen", fordi den har de fleste solskinstimer i Danmark. Øen er på 558,5 kvadratkilometer. De største byer er Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge-Sandvig, Svaneke, Tejn og Gudhjem. Bornholm er bl.a. kendt for sine smukke, fine sandstrande, sine røgerier og sine fire rundkirker.

Bornholms Højskole er beliggende i Almindingen tæt ved Aakirkeby. Skolen blev oprettet i 1870 i Østermarie men blev i 1893 rekonstrueret og flyttet til en ny bygning ved Ekkodalen. Her er der året rundt undervisning og kurser. Køkkenet anvender primært økologiske råvarer og lokale produkter, og man spiser ofte vegetarisk. Skolen har 41 enkeltværelser og 26 dobbeltværelser. Adressen er: Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby, tlf. +45 5697 4077, https://bornholmshojskole.dk


Bornholm er rig på klipper, natur og hav. | Bornholm es ric de roccas, natura e mar. Photo: Thomas Breinstrup

Bornholm e le centro conferential

Mini-presentation del Insula del Sol e le centro del incontro nordic de interlingua 2018.

Interlingua Bornholm es le quinte plus grande insula de Danmark, situate al sud de Svedia in le Mar Baltic. Illo mesura 40 x 30 kilometros e habeva in 2017 quasi 40.000 habitantes. Bornholm es cognoscite como "Le insula del sol", proque illo ha le plus multe horas con sol in Danmark. Le insula ha 558,5 kilometros quadrate. Le plus grande urbes es Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge-Sandvig, Svaneke, Tejn e Gudhjem. Bornholm es cognoscite i.a. pro su belle plagias de sablo fin, su casas a fumar pisces e su quatro ecclesias rotunde.

Bornholms Højskole es situate vicin al foreste Almindingen proxime al citate Aakirkeby. Le schola esseva establite in 1870 in le citate Østermarie ma esseva in 1893 reconstruite e movite a un nove edificio proxime al Valle del Echo, ubi illo es hodie. Ci il ha durante tote le anno inseniamento e cursos. Le cocina usa primarimente productos ecologic e local, e on mangia sovente vegetarimente. Le schola ha 41 cameras singule e 26 cameras duple. Le adresse es: Almindingsvej 35, DK-3720 Aakirkeby, Danmark, tel. +45 5697 4077, https://bornholmshojskole.dk

Interlingua - communication sin frontieras

 

VELKOMMEN | BENVENITE

Mappa de BornholmDATOER: Det 16. nordiske interlingua-træf holdes fra onsdag den 25. juli (kl. 12) til søndag den 29. juli 2018 (kl. 13 efter frokost/lunch). | DATAS: Le 16te incontro nordic de interlingua habera loco mercuridi le 25 de julio (a 12 horas) usque dominica le 29 de julio 2018 (a 13 horas, post le lunch).

STED: Bornholms Højskole på solskinsøen Bornholm, let tilgængelig med fly eller færge. Højskolen ligger 10 minutters gang fra Ekkodalen og den femtestørste, danske skov, Almindingen, men altid tæt på marker og ikke langt fra havet. | LOCATION: Bornholms Højskole sur le insula danese Bornholm, sud de Svedia, attingibile per avion o ferry-boat. Illo es situate 10 minutas de ambular ab Le Valle del Echo (le sol in Danmark) e le quinte plus grande foreste danese, Almindingen, ma sempre proxime a agros e non distante al mar.

ARRANGØRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ORGANISATORES: Le Union Danese pro Interlingua, le Societate Svedese pro Inter lingua, le Union Norvegian pro Interlingua, le Association Finlandese pro Interlingua.


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960.