www.interlingua.dk

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     martio 2001

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

Europæisk sprogår
på fælleseuropæisk

93 procent af forældrene finder det vigtigt, at deres børn lærer andre europæiske sprog.

Det viser en ny Eurobarometer-undersøgelse om europæernes sprogfærdigheder og holdninger til sprogundervisning. Og det synes jo nærmest at være en fødselsdagsgave til 50-års jubilaren interlingua, at 2001 af Europarådet og EU er udnævnt til Europæisk sprogår.

Ifølge undersøgelsen tror 72 procent af europæerne på, at det er nyttigt at kunne fremmedsprog. 71 procent mener, at alle i EU bør kunne tale mindst et europæisk sprog ud over deres modersmål. 53 procent af europæerne siger, at de faktisk kan mindst et andet europæisk sprog ud over deres eget modersmål.

Siden 1967 har svenske gymnasieelever lært interlingua i faget Allmän språkkunskap, hvis formål er at ruste dem til netop sprogundervisning i andre fremmedsprog. I stedet for at terpe latinske og græske ordstammer og derigennem "knække" svenske fremmedord ved passiv lærdom satser man aktivt. Interlingua kan give nøjagtigt det samme. Ordstammerne på interlingua er de internationale, som latin og græsk har leveret. Men interlingua har een kæmpe ekstra fordel: Det kan bruges. Med interlingua i bagagen kan man ikke alene lege sig gennem ordforrådet på sit modersmål, man har også umiddelbar kontakt til adskillige hundrede millioner mennesker, fordi interlingua er internationalt forståeligt - også selv om man aldrig har hørt om sproget før.

Faktisk er interlingua det tætteste, man kommer på et fælleseuropæisk sprog. Og det er jo "guf" i et europæisk sprogår, som netop skal sætte fokus på den sproglige mangfoldighed i Europa.

Verdensunionen for Interlingua (UMI) og dens mange nationale organisationer - i Danmark Dansk Interlingua Union - har gentagne gange bedt EU tage seriøst fat på tanken at bruge interlingua som mellemsprog ("inter-lingua"!). I stedet for at tolke til og fra i øjeblikket 11 og fremover endnu flere sprog skal man blot tolke til og fra interlingua. Det er hurtigere, mere effektivt og langt billigere. Og som fælleseuropæisk sprog er interlingua vel også ideologisk og politisk korrekt i denne sammenhæng.

EUs veluddannede stab i administration og tolketjeneste kan lynhurtigt omstilles til at bruge interlingua som fællesnævner, når der er brug for kommunikation uden grænser mellem embedsmænd, politikere m.fl.

Det er lige noget for et europæisk sprogår. Og det er et flot oplæg til sommerens store, historiske jubilæumskonference, som UMI i år holder i den historiske by Gdansk i Polen i juli.

Det er ikke svært at se perspektiverne - hvis man vil...


Commentario actual: 30. marts 2001 --- Læs tidligere kommentarer