www.interlingua.dk

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     decembre 2000

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

2001 udfordringer

Et nyt år med 2001 udfordringer.

Her fra sekretariatets udsigtspost er der stor optimisme. Dansk Interlingua Union rundede i november 40 år og er således Nordens ældste interlingua-organisation. Interlingua selv fylder 50 år til januar 2001, hvilket selvsagt vil blive markeret verden over og blive brugt til at bringe sproget på den internationale dagsorden gennem hele det kommende år. Der er myriader af initiativer undervejs fra interlingua-organisationer og -repræsentanter på hele kloden.

De fire nordiske interlingua-organisationer (Island mangler – forhåbentlig kun lidt – endnu) ladede batterierne op på den nordiske dynamo ved et nordisk interlingua-træf i Åsa, syd for Göteborg, den 28.-30 juli, netop med henblik på større aktivitet og bedre koordinering af tiltag, som i stigende grad skal gøres fællesnordiske.

"Den nordiske dynamo" skal skubbe interlingua fremad og gøre det endnu mere brugt.

Dansk Interlingua Unions websted her på Internet, www.interlingua.dk, har også udviklet sig en del i årets løb og afføder nu hyppige tilbagemeldinger fra nye interesserede. Årets mest kuriøse henvendelse kom kort før jul, hvor en amerikansk forfatter havde fundet en note (på dansk!) her på webstedet om, at T.S. Eliot er oversat til interlingua, og derfor søgte oplysninger til den officielle bibliografi, som han skriver på.

Dansk Interlingua Union fortsætter med at levere oversættelser af publikumsbrochurer til danske museer, som herved yder en unik service over for besøgende ved at betjene dem på et sprog, som de forstår – måske uden nogensinde at have hørt om det før.

Også de seksten danske europaparlamentarikere og den danske EU-kommissær holdes fortsat løbende orienteret om interlingua gennem personlige breve og ved tilsendelse af såvel det nordiske "Actualitates – Interlingua i Norden" som det internationale nyhedsmagasin "Panorama in Interlingua".

Det kommende år vil der fortsat blive satset på at få interlingua på skoleskemaet. Interlingua er en enestående mulighed for på een og samme tid at lære såvel fremmedordenes byggeklodser (og derigennem forstå sit eget modersmål bedre) som at lægge grundstenene til undervisningen i andre fremmedsprog. Derfor bruger ordblindekurset Ordkløveriet i Holstebro da også interlingua til at styrke de ordblindes selvtillid, fordi de her får et gedigent værktøj til at skaffe sig lærdom og viden.

Og således kan man sagtens gå 2001 i møde fuld af optimisme!

Bon Anno Nove!


Commentario actual: 29. december 2000 --- Læs tidligere kommentarer