Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A  -  c o m m u n i c a t i o n    s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     januario 2007

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

Sprogskræk? Ikke i EU / Linguaphobos? Non in le UE

Nemo pote accusar le Union Europee pro esser linguaphobe. A partir del 1 de januario 2007 ancora tres linguas deveni official. Isto augmenta le numero total a 23. Ingen kan beskylde EU for at være sprogskræk. Her fra 1. januar 2007 bliver endnu tre sprog officielle EU-sprog. Dermed er antallet oppe på 23.
Le entrata de Romania e Bulgaria es multo benvenite. Cata pais apporta ancora un lingua official, e gaelico irlandese ora anque pote esser usate. Optagelsen af Rumænien og Bulgarien i EU er meget velkommen. Hvert land bringer et officielt sprog med sig, og irsk-gælisk, som egentlig er førstesprog i Irland, kan nu også anvendes.
Il non es difficile comprender, que on desira dar a omnes le derecto de exprimer se in lor linguas materne. Il sempre es assi que on le melio pote dicer e scriber que on opina. Ma il es multo difficile comprender, proque le costos de mantener le machina le plus grande del mundo quanto a traductiones e interpretationes debe continuar augmentar. Il es multo difficile comprender que le UE non considera le sage propositiones repetite del Union Mundial pro Interlingua de cessar traducer ab e in sempre plus de linguas. In vice, tote le personal e le eligites debe continuar laborar in lor linguas materne, ma le enorme apparato traductori e interpretatori debe solmente laborar a e ab interlingua, le instrumento moderne de communication international sin frontieras. Det er ikke vanskeligt at forstå, at man ønsker at give alle ret til at udtrykke sig på deres modersmål. Det er dog til enhver tid sådan, man bedst kan sige og skrive, hvad man mener. Derimod er det svært uforståeligt, hvorfor omkostningerne ved at fastholde den største oversættelses- og tolketjeneste i verden skal blive ved med at forøges. Det er svært at forstå, at EU ikke tager de kloge og gentagne forslag til sig fra Verdens Interlingua-Unionen (Union Mundial pro Interlingua) om at holde op med at oversætte til og fra stadig flere sprog. I stedet kan hele personalet og de folkevalgte fortsætte med at arbejde på deres modersmål, men det enorme oversættelses- og tolkeapparat skal kun arbejde til og fra interlingua, det moderne instrument til international kommunikation uden grænser.
Interlingua es si international, si facile a comprender e si facile a apprender que le personal qualificate del UE habera nulle problemas in maestrar lo intra breve tempore. E le lingua es natural; nulle nuances se perde in le traductiones. Interlingua er så internationalt, så let at forstå og så let at lære, at det kvalificerede EU-personale ikke vil have problemer med at lære at mestre det på kort tid. Og sproget er naturligt; ingen nuancer mistes i oversættelserne.
Usar interlingua como un lingua ponte diminuera le combinationes lingual de traducer e interpretar de 506 a solmente 23! Il non es difficile vider le avantages de un die quotidian plus efficace, con contactos plus directe e plus rapide, eliminante le problema de trovar spatio pro tote le traductores e interpretes, diminuente le costos enorme de iste servicio remarcabilemente, e haber un vice pro sempre solvite le question lingual que nemo ha le corage de solver. At bruge interlingua som sprogbro vil mindske antallet af sprogkombinationer, som der oversættes til og fra, fra 506 til blot 23! Det er ikke svært at se fordelene ved en mere effektiv dagligdag med mere direkte og hurtigere kontakter og dermed undgå problemet med at finde plads til de mange oversættere og tolke, samtidig med at man formindsker de enorme omkostninger betragteligt ved denne enorme tjeneste. Man vil en gang for altid have løst det sprogspørgsmål, som ingen synes at have modet til at løse.

Commentario actual: 1. januar 2007 --- Læs tidligere kommentarer