www.interlingua.dk

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     maio 2004

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

20 officielle sprog i dagligdagen / 20 linguas official in le vita quotidian

Il habeva 11, ma del 1 de maio il ha ora 20 linguas official del Union Europee. Vinti! Der var 11, men fra den 1. maj er der nu 20 officielle sprog i EU. Tyve!
Le tchecos, estonianos, latvianos, lituanos, hungaros, malteses, poloneses, slovacos, slovenos debe – como le cypriotas qui parla un lingua que ja es official – esser multo benvenite in le Union Europee, e naturalmente illes debe haber le derecto de parlar lor lingua materne e non esser fortiate a exprimer se mal in un altere lingua. On pote mesmo sperar que parve linguas como maltese va vider un revivification in le sempre plus extense uso de illo. Tjekkerne, esterne, letterne, litauerne, ungarerne, malteserne, polakkerne, slovakkerne, slovenerne skal - sammen med cyprioterne, som taler et sprog, som allerede er officielt - være meget velkomne i EU, og naturligvis skal de have ret til at tale deres modersmål og ikke være tvunget til at udtrykke sit dårligt på et andet sprog. Man kan sågar håbe, at små sprog som maltesisk vil opleve en genopstandelse ved den stadigt mere udbredte brug af det.
Ma imagina un vita quotidian con 20 linguas official. Tote documentos e omne debattos debe esser traducite a e ab omne le altere linguas. Non solmente costa isto summas horribile, le uso de ressources human e papiral plus le tempore besoniate essera enorme. Le technica non ancora es si avantiate que le machinas pote livrar resultatos in un qualitate assatis bon pro esser vermente un adjuta. Men forestil dig en dagligdag med 20 officielle sprog. Alle dokumenter og alle debatter skal oversættes til og fra alle de øvrige sprog. Ikke blot koste dette horrible summer, brugen af menneskelige og papirbaserede ressourcer plus den nødvendige tid vil være enorm. Teknikken er endnu ikke så avanceret, at maskinerne kan levere resultater i en tilstrækkeligt god kvalitet til rigtigt at være en hjælp.
On pote assi meraviliar, proque le UE – post adder nove linguas official, lo que es multo comprensibile – non considera un restructuramento del labor. Omnes debe naturalmente continuar parlar lor linguas materne, isto es un principio laudabile, ma il ha nulle ration pro continuar traducer e interpretar inter sempre plus de linguas. On pote laborar multo plus lisiemente per solmente traducer in e ab interlingua como le lingua commun. Man kan således undre sig over, hvorfor EU - efter at have tilføjet nye officielle sprog, hvilket er meget forståeligt - ikke overvejer en omfordeling af arbejdet. Alle bør naturligvis fortsætte med at tale deres modersmål, dette er et rosværdigt princip, men der er ingen grund til at fortsætte med at oversætte og tolke blandt stadigt flere sprog. Man kan arbejde meget mere smidigt ved kun at oversætte til og fra interlingua som det fælles sprog.
Isto anque solvera le problema de trovar traductores e interpretes qualificate in omne combinationes de linguas. Dette vil også løse problemet med at finde kvalificerede oversættere og tolke til alle sprogkombinationer.
E si alcuno alora desira usar interlingua directemente, isto es su decision. Proque naturalmente on va esser inspirate per audir lo tote le tempore. Assi on pote mesmo communicar directemente. Og hvis nogen ønsker at bruge interlingua direkte, er det deres beslutning. For naturligvis kan man blive inspireret af at høre det hele tiden. Således kan man endog tale direktemente sammen.
E on haberea establite un tradition, ante que – in poc annos – venira anque le bulgaros, romanianos e turcos... Og man ville da have grundlagt en tradition, før end - om få år - også bulgarerne, rumænerne og tyrkerne kommer...

Commentario actual: 3. maj 2004 --- Læs tidligere kommentarer