www.interlingua.dk

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     januario 2004

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

Jo, 2004 bliver
bon e prospere!

2004 essera un anno excitante como 2003 anque esseva. Le veniente extension del UE essera specialmente un defia lingual. Ancora plus de linguas official va dar problemas ancora plus grande, retardos e costos plus alte. Pro isto es un placer vider que le interesse pro un melior communication international via le international lingua auxiliar interlingua durante le annos recente ha crescite remarcabilemente, non le minus gratias al ameliorate canales de communication per Internet, ubi contactos e amicitates es establite inter personas in tote le mundo. 2004 bliver et spændende år, som også 2003 var det. Den kommende udvidelse af EU bliver ikke mindst en sproglig udfordring. Endnu flere officielle sprog vil give endnu større problemer, forsinkelser og fordyrelser. Derfor er det en glæde at se, at interessen for en bedre, international kommunikation via det internationale hjælpesprog interlingua i de seneste år er vokset betydeligt, ikke mindst takket være forbedrede kommunikationskanaler gennem Internet, hvor kontakter og venskaber opstår mellem folk kloden over.
Le paises nordic joca un rolo importante in tote iste developpamento. Inspirate de justo le quatro organisationes nordic de interlingua in Danmark, Svedia, Norvegia e Finlandia le Union Mundial pro Interlingua a su conferentia international in Bulgaria in le estate 2003 approbava un extense plano de action pro le veniente duo annos con focalisation a uso active de interlingua pro communication sin frontieras. Le effortios debe esser professionalisate ulteriormente con information melior, plus de materiales de education e un nivello plus grande de activitates, i.a. via Internet. De nordiske lande spiller en væsentlig rolle i hele denne udvikling. Inspireret af netop de fire nordiske interlingua-organisationer i Danmark, Sverige, Norge og Finland vedtog Verdens Interlingua-Unionen på sin internationale konference i Bulgarien i sommeren 2003 en omfattende handlingsplan for de kommende to år med fokus på aktiv brug af interlingua til "communication sin frontieras" (kommunikation uden grænser). Indsatsen skal professionaliseres yderligere med bedre information, flere undervisningsmaterialer og større aktivitetsniveau, blandt andet via Internet.
Le quatro organisationes nordic de interlingua ha un longe tradition pro collaboration intensive e va in 2004 arrangiar le 9-ne incontro nordic de interlingua. Le sito del Union Danese pro Interlingua, www.interlingua.dk, essera lanceate multo tosto in un designo totalmente nove con facilitates extense. E le Societate Svedese pro Interlingua poteva in le initio de decembre post dece annos de labor publicar le dictionario de interlingua le plus grande in le mundo. Plus que 93.000 entratas contine le "Grande dictionario svedese-interlingua". De fire nordiske interlingua- organisationer har lang tradition for tæt samarbejde og vil i 2004 stå for det 9. nordiske interlingua-træf. Dansk Interlingua Unions netsted, www.interlingua.dk, lanceres meget snart i helt nyt design med udvidede faciliteter. Og Svenska Sällskapet för Interlingua kunne i begyndelsen af december efter ti års arbejde sende verdens største interlingua-ordbog ud. Over 93.000 opslagsord rummer "Stora svensk-interlingua ordboken".
Pro isto 2004 es anticipate con optimismo. E il habera peso detra le parolas: Un multo bon e prospere Anno Nove! Derfor imødeses 2004 med optimisme. Og der vil være vægt bag ordene: Un multo bon e prospere Anno Nove!

Commentario actual: 11. januar 2004 --- Læs tidligere kommentarer