www.interlingua.dk

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     februario 2003

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

Et eksempel er mere
værd end tusind ord

Le prova le plus persuadente del avantages de interlingua pro communication sin frontieras non es longe articulos con multe argumentos. No, le plus persuadente es ... usar interlingua – (de)monstrar lo in practica. Det mest overbevisende bevis på fordelene ved interlingua til kommunikation uden grænser er ikke lange artikler med mange argumenter. Nej, det mest overbevisende er ... at bruge interlingua - vise det i praksis.
Quando le radio romanian me interviewava al conferentia de interlingua in 1999, le jornalista me demandava explicitemente de parlar interlingua – e de non haber un traduction. Illa, qui vinti minutas antea non habeva del toto audite de interlingua, me comprendeva immediatemente. Da den rumænske radio interviewede mig ved interlingua-konferencen i 1999, bad journalisten mig udtrykkeligt om at tale interlingua - og om ikke at få en oversættelse. Hun, som tyve minutter forinden overhovedet ikke havde hørt om interlingua, forstod mig øjeblikkeligt.
E proque usar le tempore del lectores e jornales pro describer que es interlingua. Monstra lo! Un exemplo in interlingua vale plus que mille parolas describente lo. Og hvorfor bruge læsernes og avisernes tid til at beskrive, hvad interlingua er. Vis det! Et eksempel på interlingua er mere værd end tusind ord, der forklarer det.
Es un prova de ver communication sin frontieras, quando gente, qui non del toto cognosce interlingua, lo comprende a prime vista. Como scribeva un persona, qui comprava alcun libros in interlingua pro le prime vice: Det er et bevis på sand kommunikation uden grænser, når folk, som overhovedet ikke kender interlingua, forstår det ved første blik. Som en persona skrev, der købte nogle bøger på interlingua for første gang:
"Io ha discoperite interlingua recentemente e pote vider que illo es un lingua capace de exprimer tote le nuances del pensamento human con un ricchessa comparabile al idiomas national." "Jeg har for nylig opdaget interlingua og kan se, at det er et sprog, som evner at udtrykke alle den menneskelige tankes nuancer med en rigdom, der kan sammenlignes med nationalsprogene."
E pro citar mi collega scandinave, Kjell Rehnström, qui contribue activemente in foros electronic in Internet e assi anque ha correspondentia super themas actual: Og for at citere min skandinaviske kollega, Kjell Rehnström, som bidrager aktivt i elektroniske fora på Internet og således også har korrespondance om aktuelle emner:
"In facto, per le contactos con le parlatores de interlingua via le rete ego ha apprendite plus in re le Statos Unite que per altere medios!" "Faktisk har jeg gennem kontakter med interlingua-talende via nettet lært mere om De Forenede Stater end gennem andre medier!"
Dunque: Usa interlingua in practica. Le edition le plus recente de Panorama (januario-februario) probabilemente es illo con le plus grande numero de paginas que concerne solmente activitates in e pro interlingua. Plure articulos ha debite esser postponite pro dar spatio a describer le multe initiativas. Så: Brug interlingua i praksis. Den seneste udgave af Panorama (januar-februar) er sandsynligvis den med det største antal sider, som kun omhandler aktiviteter for og på interlingua. Flere artikler har måttet udsættes for at give plads til at beskrive de mange initiativer.
Dunque: Benvenite a un active anno de interlingua pro nos omnes – anque illes, qui ancora non cognosce le lingua... Så: Velkommen til et aktivt interlingua-år for os alle - også de, der endnu ikke kender sproget...

Commentario actual: 28. februar 2003 --- Læs tidligere kommentarer