www.interlingua.dk

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     junio 2002

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

Internet en vigtig del af
interlinguas strategi

24 tider om dagen med selvbetjening. Det er Internets natur - og det er blevet Internet-brugernes natur ... og de er rigtigt mange.

I dag sker den første kontakt med interlingua langt hyppigere gennem Internet. Tilfældigvis finder man en henvisning, en omtale, en tekst, som fører til interlingua. Stadigt flere sider og referencer findes på interlingua, der er turisttjenester, som præsenterer sig på interlingua o.s.v.

For blot ti år siden skete kommunikationen med nye interesserede via fodpost. Breve var uger undervejs til modtageren, portoen var allerede dengang høj, når man sendte blade, informationsbrochurer o.s.v. til nye interesserede.

I dag er der selvbetjening. Hver enkelt kan tage det, som han eller hun ønsker, direkte fra nettet - og gøre det på det tidspunkt, som passer ham eller hende.

Derfor er Internet en vigtig del af interlinguas strategi. For hvor kunderne er, skal interlingua også være. Således skal webstederne på interlingua præsentere sig professionelt - og med konkrete, præcise og altid àjourførte oplysninger.

Visse informationsmaterialer kan hentes direkte hjem fra Internet og således læses sekunder efter at være blevet fundet. Og Internet præsenterer muligheden for at høre - og senere også se - interlingua i brug. Kassetter og CDer er gode, men her hører man det umiddelbart. Før i tiden hørte interesserede, som boede i fjerne egne, aldrig et ord interlingua på grund af afstanden.

Nu kommer også stadigt flere computerprogrammer på interlingua. Man kan således ikke alene arbejde interlingua men også arbejde med interlingua. Og takket være den elektroniske post og elektroniske fora kan man på få minutter udveksle beskeder på interlingua med folk fra andre egne af kloden.

Værdsæt disse muligheder - og udnyt dem!


Commentario actual: 22. juni 2002 --- Læs tidligere kommentarer