Logo Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A   -   c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Mere om Dansk Interlingua Union

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 

DIUs bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning er fra 29. april 2017 denne:

Formand / presidente: Thomas Breinstrup

Næstformand / vice-presidente: Klavs Neerbek

Kasserer / tresorero: Niels Schwanberger

Bestyrelsesmedlemmer / consilieros: Lars Rosenmeier, Peter Gravers Nielsen

Suppleant / supplente: Hans Jørgen Østergaard

Revisor / revisor: Dan Sterup

Revisorsuppleant / revisor supplente: Werner Madsen

Dansk Interlingua Union er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i november 1960.

Bestyrelsen er valgt for to år.

Se vedtægterne her. Læs mere om DIU og bestyrelsen her.

Revidite: 2017-05-08